16 jūnijs

ELEKTRIĶU KURSI E-VIDĒ!

Enerģētikas nozare ir viena no bīstamajām nozarēm, kurā tiek nodarbināti liela daļa speciālistu. Katru gadu aptuveni 40% nelaimes gadījumu notiek apmācību nepilnību, kā arī darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ.  Ministru kabineta …